Tilkomstteknikk

Trygg tilkomst for utførelse av arbeid

Multi Kraft AS har lang erfaring med å skape tilkomst der kostnader og tilgjengelighet gjør nødvendige arbeider vanskelig. Vi kan blant annet utføre:

  • Fjellsikring

  • Arbeid i sjakter og rørgater

  • Befaring og arbeider på fasader

  • Rehabilitering av master, demninger og lignende

  • Tilstandsanalyser