Betongrehabilitering

Rehabliltering av fuger i betongdemning

VI HÅNDTERER SKADET BETONG

Betong er et allsidig materiale som kan brukes til mange ulike formål. Det er et av våre viktigste byggematerialer og brukes i en rekke konstruksjoner, blant annet bygninger, demninger, broer, kaier og oljeplattformer, i tillegg til andre byggevarer som rør, bygningsstein og takstein. Selv om betong er et veldig solid materiale, blir den i løpet av bruksperioden utsatt for flere påkjenninger som kan bryte ned materialet. Betongen har derfor behov for jevnlig tilsyn og vedlikehold for å redusere skader. Betongrehabilitering vedlikeholder og beskytter mot nedbryting og fuktskader.

Betongrehabilitering innebærer inspeksjon, vedlikehold og reparasjon på eksisterende betongkonstruksjoner. Det finnes nasjonale retningslinjer og standarder for tilstandsanalyse, inspeksjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner.

 

Hvordan blir betong skadet?

Skader på betong er et økende problem og påfører virksomheter, bygg og betongkonstruksjoner betydelige kostnader. Det er mange grunner til hvorfor betongen blir skadet. Den utsettes for mange ulike mekanismer som bryter den ned over tid. Både kjemiske og fysiske belastninger på betongen kan være forårsaket av frost, luftforurensning, fukt, veisalt, inntrenging av skadelige stoffer og mekaniske påkjenninger.


Vanlige årsaker til skader på betong er:

 • Sprekker og risser i betongen
  Dersom betongen har sprekker kan dette føre til at skadelige stoffer trenger inn i materialet, som igjen fører til en raskere nedbrytning. Sprekker i betong kan forekomme som følge av blant annet endringer i temperatur og fuktighet, overbelastning eller mangelfull armering. Sprekker og risser i betongen kan repareres ved blant annet kjemisk injeksjon.
  Du kan lese mer om kjemisk injeksjon her.
 • Avskalling og erosjon
  Avskalling er som regel et tegn på armeringskorrosjon eller frostskader. Dette fører også til inntrenging av skadelige stoffer som kan bryte ned materialet, i tillegg til at det påvirker betongens overflate og utseende.
 • Armeringskorrosjon
  For at korrosjon skal forekomme er det to faktorer som skal inntreffe samtidig. Den første faktoren er karbonatisering, at karbondioksid fra luften reagerer med kalsiumhydroksid i betongen og danner kalkstein, som igjen senker pH-verdien. Den andre faktoren er at fuktinnholdet må være høyt nok. Sammen øker dette korrosjonshastigheten i armert betong. Dette er fordi det dannes jernoksid når armeringen ruster, som fører til at stålets volum øker og dannelse av sprekker i betongen.

 

Faglig utførelse

Det er kun fagfolk som burde utføre betongrehabilitering. Det gir resultater som varer lenge, og kostnadsbesparelser når det kommer til vedlikehold og holdbarhet. Multi Kraft AS har lang erfaring med betongarbeid og kan utføre betongrehabilitering på blant annet demninger, garasjeanlegg, bygg og eiendom. Det finnes mange metoder for betongrehabilitering. Vi er opptatt av å finne den beste løsningen for å utbedre og rehabilitere betongskader, og beskytte materialet deretter.

 

Ta kontakt med oss

Multi Kraft AS har lang erfaring med betongrehabilitering på mange ulike konstruksjoner. Har du spørsmål om betongrehabilitering?

Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende prat.