Kjemisk injeksjon og sementinjeksjon

En effektiv metode for tetting og stabilisering

Multi Kraft AS utfører kjemisk injeksjon og sementinjeksjon for oppgaver som:

  • Vanninnsig og utvasking

  • Tetting av vannlekkasjer i betong og fjell

  • Tetting av konstruksjoner

  • Stabilisering av grunn ved injeksjon

Vi gjør bruk av materialer som sement og epoxy polyuretan.