Kjemisk injeksjon og sementinjeksjon

Sementinjeksjon

En effektiv metode for tetting og stabilisering

Kjemisk injeksjon brukes når man skal tette mindre sprekker eller riss i betong og fjell. Sprekker og riss i betong kan føre til at skadelige stoffer trenger inn i betongen, som igjen fører til en raskere nedbryting av materialet. Dersom betongen har fått større skader er det i mange tilfeller nødvendig med betongrehabilitering.

Det er mange grunner til å utføre en kjemisk injeksjon på betongkonstruksjoner, men den viktigste er ofte for å reparere sprekker og risser, senke permeabiliteten, stabilisere og øke styrken i materialet ved å hindre inntrengning av fuktighet og/eller monolittisk liming.

 

Les mer: Betongrehabilitering.

 

Slik utføres en kjemisk injeksjon

Ved kjemisk injeksjon bruker man trykk for å presse inn kjemiske materialer i sprekker og riss i betongkonstruksjoner. Prosessen utføres ved å bore et lite hull i sprekkområdet på konstruksjonen. Den kjemiske væsken injiseres i hullet ved hjelp av høyt trykk, et rør og en injeksjonspakker. Når den kjemiske væsken herdes, er konstruksjonen fullstendig tett og sikret mot videre lekkasjer. Denne metoden kan brukes på mange ulike konstruksjoner, både over og under vann. Hvilket kjemikalie som brukes varierer ut i fra hvilken jobb som skal gjøres, og om konstruksjonen er under vann eller på land. De vanligste kjemikaliene som brukes er epoxy og polyuretan. På demninger og tunneller brukes ofte sementinjeksjon.


Multi Kraft AS utfører både kjemisk injeksjon og sementinjeksjon på forskjellige konstruksjoner. Vi kan blant annet utføre kjemisk- og sementinjeksjon på oppgaver som:

  • Vanninnsig og utvasking

  • Tetting av vannlekkasjer i betong og fjell

  • Tetting av konstruksjoner

  • Stabilisering av grunn ved injeksjon

Les mer: Epoxy og polyuretan 


Ta kontakt med oss

Multi Kraft AS har lang erfaring med denne typen arbeid. Har du arbeid som du ønsker å få utført? Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg.