VI UTFØRER OPPDRAG MED HERDEPLAST

Herdeplast oppstår når plast gjennomgår en kjemisk reaksjon fører til at den stivner, noe som gjør at den ikke kan omsmeltes. Herdeplast har dermed sin endelige form ved første fremstilling. Motstykket til herdeplast er termoplast, som kan formes på nytt ved smelting. Forskjellen mellom herdeplast og termoplast er at i herdeplast henger alle polymerkjedene sammen i et nettverk. Termoplast består av kjeder som ikke henger sammen, som dermed gjør det mulig å endre plastens form ved oppvarming. 

 

Et fleksibelt og slitesterkt materiale

Herdeplast kan brukes i mange ulike løsninger, og er et kostnadsmessig konkurransedyktig og fleksibelt materiale. De mest vanlige bruksområdene for herdeplast finner vi i næringsmiddelindustrien og industri generelt i form av blant annet fugefritt gulvbelegg basert på herdeplast. Dette er fordi det er et gulvmateriale som kan spyles og vaskes for å opprettholde høy standard innenfor hygiene, i tillegg til at det beskytter gulvet mot belastninger. Dersom gulvet legges på områder med «våt» produksjon, som for eksempel slakterier og fiskeforedling, kan man oppnå sklisikre løsninger ved å blande sand i gulvbelegget. 


Multi Kraft AS har lang erfaring med å finne optimale og behovstilpassede løsninger for gulvbelegg til både næring og industri.

 

Les mer om fleksible løsninger innen industrigulv her.

 

Flere typer herdeplast

Det finnes mange ulike typer herdeplast, som alle har forskjellige kjemiske sammensetninger. I likhet med alle typer plast, dannes disse ved den kjemiske reaksjonen polymerisering.

De mest vanlige formene for herdeplast er:

  • epoksyplast

  • polyesterplast

  • polyuretanplast

  • akrylatplast

  • cyanoakrylatplast

  • aminoplast

La fagfolk utføre jobben

Herdeplast inneholder stoffer som kan være potensielt helseskadelige, derfor skal alle som arbeider med herdeplast ha opplæring i blant annet bruk av kjemikaliene, utførelse av arbeidet, bruk av arbeidsutstyret og hvilke sikkerhetstiltak som må iverksettes. Multi Kraft AS består av fagfolk med høy kompetanse og lang erfaring. Vi kan faget vårt og kan utføre arbeidet med trygge metoder, fleksible løsninger og en god dialog med kunden.


Ta kontakt med oss her for en hyggelig og uforpliktende samtale om hva vi kan gjøre for deg.