P hus topp

 

Store summer blir hvert år lagt i å rehabilitere p-hus, som er blitt underprioritert i flere år.

Dette kan ungås ved noen enkle grep.

Parkeringshus og kjellere er i størst grad utsatt for to typer ytre nedbrytningskrefter.

  • Klorider (salter) - følger med vann og snø fra biler om vinteren.
  • Karbondioksid - trekkes inn i betongporer gjennom luft.

 

For eldre p-hus/ -kjellere anbefaler vi en tilstandsvurdering av konstruksjonene før eventuelle tiltak vurderes.

Nye p-hus/ -kjellere, anbefales en overflatebehandling. 

 

Tiltak som i første rekke bør vurderes:

  • Vannavledningsfall fra vegger og søyler
  • Belegg på gulv (epoxy el.)
  • Impregnering/ maling av vegger


img 3919     img 3929