Kjemisk / sementinjeksjon

Kjemisk injeksjon og sementinjeksjon for oppgaver som:

  • Vanninnsig og utvasking.
  • Tetting av vannlekkasjer i betong og fjell.
  • Tetting av konstruksjoner.
  • Stabilisering av grunn ved injeksjon.

Vi gjør bruk av materialer som cement og epoxy polyurethan.

stabilisering injeksjon